RECORRIDOS

Industria

BLGren kokagune izan aurretik, meategietako trenbideen jomuga izan ohi zen Desertu. Auzo horretan kokatuz, oso geurea dugun historia tarte bati zabalduko dizkiogu ateak iragan industrial hartatik biziraun duten aztarna eskasak – hala nola, BLGko bulegoak edota Ilgner eraikina – bisitatuz.